tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

Zwieńczeniem kujawsko – pomorskich obchodów 41. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” było złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą Antoniemu Łapczyńskiemu, współzałożycielowi NSZZ RI „Solidarność” przy ulicy Mickiewicza w Chełmży. W uroczystości uczestniczyła również młodzież Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży. Nasza absolwentka roku szkolnego 2018/2019 Anna Borowicz napisała pracę o Antonim Łapczyńskim pt.: „Antoś jest taki odważny, oni go przecież zabiją” i zajęła III miejsce w konkursie wojewódzkim „Oni tworzyli naszą historię”. W trakcie pisania pracy dotarła i przeprowadziła wywiady z Marią Bulińską – córką Antoniego Łapczyńskiego oraz z senatorem Janem Wyrowińskim i Michałem Grabianką – jego kolegami z NSZZ „Solidarność”. Dzięki takim działaniom upamiętniamy sylwetki nieznanych bohaterów wywodzących się z naszego regionu.

Zofia Wojtalik, Laura Wollert

24 maja 2022

Skip to content