Wielkanocny Konkurs Gastronomiczny

CEL: umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy na forum szkoły, kultywowanie tradycji świąt Wielkanocnych.   UCZESTNICY: Uczestnikami mogą być uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży.   ORGANIZATORZY: Mateusz Jażdżewski, Ewa Politowska, Honorata Roczeń   Zasady konkursu: Przesłanie informacji o chęci wzięcia udziału w konkursie do 07.04.2022 (do godziny 19:00) na adres mailowy: m.jazdzewski@zsp-chelmza.pl , tytuł maila „Wielkanocny […]