Informacja dla absolwentów 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

Zgodnie z informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022”obowiązującą w roku szkolnym 2021/2022 (link do strony: EM 2022 Informacja.pdf (cke.gov.pl)) absolwent 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2022 r. […]