Szkolny Klub Sportowy

Z ramienia Ministerstwa Sportu i Turystyki szkoła bierze udział w projekcie „Szkolny Klub Sportowy”. Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje […]

WF z AWF

Z ramienia Ministerstwa Edukacji i Nauki nasza szkoła brała udział w projekcie WF z AWF. Celem Sport Klubów było monitorowanie stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej.