Planowane działania

Planowane działania: Zagraniczne wyjazdy uczniów, nauczycieli i kadry w celach edukacyjnych   Akcja 1 mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej W ramach akcji 1 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży zamierza zorganizować mobilności edukacyjne dla uczniów i pracowników szkoły. Współpraca z partnerami będzie polegać na  aktywnym promowaniu włączenia społecznego i różnorodności. Bardzo ważnym aspektem jest także […]

ERASMUS+ – „Living in an Inclusive and Fair Europe”

OPIS PROJEKTU: Projekt pt: „LIFE”, finansowany z funduszy Unii Europejskiej trwał od 01.09.2019 do 28.02.2022 i zakładał udział pięciu państw partnerskich w działaniach projektowych oraz warsztatach dotyczących współpracy międzynarodowej (Francja, Chorwacja, Rumunia, Słowenia, Polska.) Celem projektu było zdobycie wiedzy i doświadczenia w zakresie planowania i organizowania projektów międzynarodowych oraz podniesienie kompetencji językowych beneficjentów. Zakładanym efektem […]