Szkolny Klub Sportowy

Z ramienia Ministerstwa Sportu i Turystyki szkoła bierze udział w projekcie „Szkolny Klub Sportowy”. Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje […]

Zajęcia SKS

W tym roku prężnie działały WF z AWF oraz SKS.