EU-geniusz w świecie 3D

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  w Chełmży uczestniczą w projekcie EU-geniusz w świecie 3 D, który jest realizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym już drugi rok. Utworzone zostały 3 grupy po 8 uczniów, wybranych wśród młodzieży klas Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Chełmży. W klasie 1 LO pod kierunkiem Pani Elżbiety Piątkowskiej realizowane są […]

EU-GENIUSZ w świecie 3D

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży uczestniczą w projekcie EU-geniusz w świecie 3D, który jest realizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym już drugi rok. więcej możesz zobaczyć zapoznając się z prezentacją… Elżbieta Piątkowska