Kurs projektowania grafiki komputerowej

INFORMACJE O KURSIE: Projektowanie grafiki komputerowej Osoba prowadząca kurs: Sebastian Marszałkowski Kurs realizowany w ramach projektu „Zawodowo Zakręceni” Miejsce realizacji: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży – pracownia komputerowa – sala 405 Uczestnicy: uczniowie klasy technikum Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014- 2020 Poddziałanie: 10.2.3 Kształcenie zawodowe W ramach projektu odbyły się […]

Podstaw mechatroniki

INFORMACJE O KURSIE: „Podstaw mechatroniki” Osoba prowadząca kurs: Roman Tomaszewski Kurs realizowany w ramach projektu „Zawodowo Zakręceni” Miejsce realizacji: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży – pracownia komputerowa Uczestnicy: uczniowie klasy technikum Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014- 2020 Poddziałanie: 10.2.3 Kształcenie zawodowe W ramach projektu odbyły się zajęcia teoretyczne i praktyczne. […]

Wiem co jem

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją …

Tworzenie witryn internetowych

INFORMACJE O KURSIE: „Tworzenie witryn internetowych” Osoba prowadząca kurs: Roman Tomaszewski Kurs realizowany w ramach projektu „Zawodowo Zakręceni” Miejsce realizacji: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży – pracownia komputerowa Uczestnicy: uczniowie klasy technikum Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014- 2020 Poddziałanie: 10.2.3 Kształcenie zawodowe W ramach projektu odbyły się zajęcia teoretyczne i […]

FIFA E-Sport

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją …

Wiem co jem

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją …

Kurs tworzenia witryn internetowych

INFORMACJE O KURSIE: Tworzenie witryn internetowych Osoba prowadząca kurs: Sebastian Marszałkowski Kurs realizowany w ramach projektu „Zawodowo Zakręceni” Miejsce realizacji: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży – pracownia komputerowa – sala 405 Uczestnicy: uczniowie klasy technikum Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014- 2020 Poddziałanie: 10.2.3 Kształcenie zawodowe W ramach projektu odbyły się […]

Warsztaty z kreatywnego myślenia

Warsztaty z kreatywnego myślenia zorganizowane w ramach projektu „Zawodowo zakręceni” to dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy – kreatywności, twórczego rozwiązywania problemów, umiejętności pracy zespołowej. Celem warsztatów jest uwolnienie kreatywności w połączeniu z rozwojem artystycznym, manualnym i technicznym. W listopadzie 2023 r. przyjemność tworzenia z wykorzystaniem umiejętności […]