Odpowiedzialność prawna i karna nieletnich

15 grudnia 2023 r. uczniowie klasy 1TL i 1TIŻ wzięli udział w pogadankach poświęconych odpowiedzialności prawnej i karnej nieletnich, które poprowadził mł. asp. Michał Biegański z Komisariatu Policji w Chełmży. Ich celem było zwiększenie świadomości młodzieży na temat konsekwencji ich działań oraz promocja bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania. Rozmowy policjanta z młodzieżą – zorganizowane w ramach […]

Edukacja w zakresie ruchu drogowego

Edukacja w zakresie ruchu drogowego jest kluczowym elementem kształtowania odpowiedzialnych i świadomych postaw wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wzorem lat ubiegłych, w ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa, mł. asp. Michał Biegański z Komisariatu Policji w Chełmży przeprowadził pogadanki z uczniami klas czwartych, podczas których omówił różne aspekty bezpieczeństwa na drogach w odniesieniu do przepisów obowiązującego prawa. Tak […]

Akademia Bezpieczeństwa

16 listopada 2023 r. młodzież klasy 2FK uczestniczyła w spotkaniu poświęconym odpowiedzialność prawnej i karnej nieletnich. Zagadnienie szczegółowo omówił mł. asp. Michał Biegański z Komisariatu Policji w Chełmży, który od lat efektywnie włącza się w realizację szkolnych zadań ukierunkowanych na przestrzeganie norm społecznych i zwiększenie bezpieczeństwa prawno-publicznego. Uczniowie zwiększyli świadomość w aspekcie praw, obowiązków oraz […]

Akademia Bezpieczeństwa

10 listopada 2023 r. uczniowie klasy 4TIL wraz z wychowawczynią, panią Maria Bulińską, wzięli udział w lekcji zawodoznawczej dotyczącej zawodu policjanta. Spotkanie odbyło się na terenie Komisariatu Policji w Chełmży, a poprowadził je mł. asp. Michał Biegański, referent Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń Wydziału Prewencji. Policjant w wyczerpujący sposób przedstawił informacje na temat roli […]

Dyżur Dzielnicowego – marzec

Dyżur dzielnicowego marzec 2023 W ramach realizowanych przez szkołę zadań z zakresu profilaktyki społecznej w styczniu dyżur dzielnicowego asp. Tomasza Kałdonka  zaplanowany jest na 27 marca 2023 r. (16.00 – 17.00).

Dyżur Dzielnicowego – styczeń

Dyżur dzielnicowego styczeń 2023 W ramach realizowanych przez szkołę zadań z zakresu profilaktyki społecznej, w styczniu dyżur dzielnicowego asp. Tomasza Kałdonka  zaplanowany jest na 19.01.2023 r. w godzinach 16.00 – 18.00.  

Międzysektorowy model wsparcia udzielanego uczniowi i jego rodzinie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży bierze udziału w projekcie badawczym, w którym testowany jest model wsparcia udzielanego uczniowi i jego rodzinie we współpracy różnych sektorów (edukacji, zdrowia, pomocy rodzinie i zabezpieczenia społecznego). Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Śląski we współpracy z innymi znanymi polskimi uczelniami: Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana […]

Akademia Bezpieczeństwa

Broszura zawiera informacje z nstp działań prowadzonych w ubiegłym roku szkolnym: Akcja „Dziewczyny dziewczynom i kobietom” – propagowanie profilaktyki nowotworów piersi, rozwijanie zainteresowań zdrowiem i stylem życia własnym oraz swoich bliskich, promowanie postaw prozdrowotnych, przygotowanie do świadomych postaw w życiu dorosłym Lekcje poświęcone profilaktyce raka szyjki macicy – podniesienia poziomu wiedzy na temat raka szyjki […]

Logo Projektu „Akademia Bezpieczeństwa”

Projekt „Akademia Bezpieczeństwa” to cykl działań edukacyjno-informacyjnych, które zostały zrealizowane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, których celem jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W projekcie przyjęto dualistyczną koncepcję rozumienia bezpieczeństwa opisaną przez Josepha S. Nye, w której bezpieczeństwo z jednej strony oznacza brak zagrożeń dla podmiotu, a […]