Dyżur Dzielnicowego – marzec

Dyżur dzielnicowego marzec 2023 W ramach realizowanych przez szkołę zadań z zakresu profilaktyki społecznej w styczniu dyżur dzielnicowego asp. Tomasza Kałdonka  zaplanowany jest na 27 marca 2023 r. (16.00 – 17.00).

Dyżur Dzielnicowego – styczeń

Dyżur dzielnicowego styczeń 2023 W ramach realizowanych przez szkołę zadań z zakresu profilaktyki społecznej, w styczniu dyżur dzielnicowego asp. Tomasza Kałdonka  zaplanowany jest na 19.01.2023 r. w godzinach 16.00 – 18.00.  

Międzysektorowy model wsparcia udzielanego uczniowi i jego rodzinie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży bierze udziału w projekcie badawczym, w którym testowany jest model wsparcia udzielanego uczniowi i jego rodzinie we współpracy różnych sektorów (edukacji, zdrowia, pomocy rodzinie i zabezpieczenia społecznego). Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Śląski we współpracy z innymi znanymi polskimi uczelniami: Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana […]

Akademia Bezpieczeństwa

Broszura zawiera informacje z nstp działań prowadzonych w ubiegłym roku szkolnym: Akcja „Dziewczyny dziewczynom i kobietom” – propagowanie profilaktyki nowotworów piersi, rozwijanie zainteresowań zdrowiem i stylem życia własnym oraz swoich bliskich, promowanie postaw prozdrowotnych, przygotowanie do świadomych postaw w życiu dorosłym Lekcje poświęcone profilaktyce raka szyjki macicy – podniesienia poziomu wiedzy na temat raka szyjki […]

Logo Projektu „Akademia Bezpieczeństwa”

Projekt „Akademia Bezpieczeństwa” to cykl działań edukacyjno-informacyjnych, które zostały zrealizowane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, których celem jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W projekcie przyjęto dualistyczną koncepcję rozumienia bezpieczeństwa opisaną przez Josepha S. Nye, w której bezpieczeństwo z jednej strony oznacza brak zagrożeń dla podmiotu, a […]

Dyżur dzielnicowego – grudzień

Dyżur dzielnicowego grudzień 2022 W ramach realizowanych przez szkołę zadań z zakresu profilaktyki społecznej, w grudniu dyżur dzielnicowego asp. Tomasza Kałdonka  zaplanowany jest na 13.12.2022 r. w godzinach 16.00 – 18.00. Dzielnicowy realizuje zadania profilaktyki społecznej, w szczególności, przez: 1) diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych; 2) inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z […]

Trzeźwym okiem widać lepiej

25 listopada o godz. 12.00 w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie „Trzeźwym okiem widać lepiej”, które poprowadzili edukatorzy, zawodowi instruktorzy jazdy z 20-letnim doświadczeniem, twórcy pierwszej w Polsce platformy z kursami video dla kandydatów na kierowców. Jego celem było zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prowadzący: Magda Cała

Alkohol nie daje super mocy

19 i 20 października 2022 r. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień. Motywem przewodnim spotkań były elementy popkultury, takie jak filmy, komiksy i muzyka. W oparciu o wybrane fragmenty dzieł młodzież poszerzała swoją wiedzę w temacie skutków zażywania alkoholu i narkotyków. Zajęcia zostały zrealizowane w ramach projektu „Alkohol nie daje […]