Międzyszkolny konkurs z okazji Światowego Dnia Wody

21 marca 2024 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursie szkolnym z okazji „Światowego Dnia Wody”. Dzień został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r. Od 1993 roku corocznie 22 marca, Światowy Dzień Wody, obchodzony jest pod innym hasłem. W tym roku jest nim: „WODA DLA POKOJU”. Konkurs […]

Projekt Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA)

Hasło naszej szkoły zgłoszone do konkursu: Jakość życia dużo lepsza, gdy o czystość dbasz powietrza. Czyś jest stary, czyś jest młody, z brakiem smogu będziesz zdrowy. W roku szkolnym 2022/2023 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży przystąpił do programu informacyjnego na rzecz czystego powietrza, realizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK, we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. […]

Rajd rowerowy do Zalesia

W piątek 16 czerwca uczniowie klas: 1 TIL, 3 TIL, 3 TFŻ i 1 FK, wybrali się na rajd rowerowy do Zalesia, organizowany cyklicznie pod koniec roku szkolnego. Grupa licząca 18 osób pod opieką nauczycieli: Elżbiety Piątkowskiej, Marii Bulińskiej i Arkadiusza Mastalerza wyruszyła ścieżką rowerową wokół Jeziora Chełmżyńskiego trasą: Chełmża-Pluskowęsy-Zalesie-Mirakowo-Grzywna-Chełmża. Trasa liczyła 17 km. Celem […]

Dzień Wody

22 marca 2023 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli  w konkursie szkolnym z okazji „Światowego Dnia Wody”. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., w ramach Agendy 21, podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Od 1993 roku corocznie 22 marca Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym […]

Co to jest smog?

Podczas lekcji realizowanych na godzinach wychowawczych oraz lekcjach: biologii, chemii i geografii nauczyciele ZSP w Chełmży opowiadali o smogu. Prezentowali, jak zanieczyszczenia powietrza wpływają na zdrowie oraz jak się przed nimi chronić. Uczniowie klas: 1 LO, 2 LO, 3 LO, 3 TFŻ, 3 TIL, 3 W, 1 FK uzbrojeni w fachową wiedzę wykonali plakaty dotyczące […]

EKO konkurs filmowy

Gratulujemy uczennicom klasy 3LO: Oldze Michalskiej, Sandrze Skowron, Julii Zaporowicz i Barbarze Zdrojewskiej, które wzięły udział i zostały docenione w konkursie filmowym ,,Działamy Ekologicznie” organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Chełmży, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmży oraz Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku. Lucyna Słowińska

SMOG-owy QUIZ

W środę, 7 grudnia 2022 roku w auli szkolnej odbył się konkurs ekologiczny, którego celem było sprawdzenie wiedzy naszej młodzieży na temat smogu. W konkursie, który przeprowadzony został za pośrednictwem platformy Kahoot, rywalizowało między sobą 12 drużyn z klas Liceum, Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia. Podium zdobyli: I miejsce –  4 TSP Szymon Krasiński, Jakub […]

Co to jest smog?

Smog jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym, które polega na występowaniu wysokich stężeń związków chemicznych oraz pyłów w naszej atmosferze. więcej możesz zobaczyć zapoznając się z prezentacją… Elżbieta Piątkowska