Błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski – nauczyciel szlachetności, pokoju i pojednania

18 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży odbyła się konferencja naukowa poświęcona błogosławionemu Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu, znamienitemu absolwentowi rocznika 1931. Konferencja została zorganizowana przez księdza Marcina Szlesińskiego w 100. rocznicę rozpoczęcia nauki w murach szkoły, która w tamtych latach nosiła nazwę Państwowego Gimnazjum Humanistycznego w Chełmży. Podczas wydarzenia, którego hasło przewodnie brzmiało:  […]

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z tym wydarzeniem w murach naszej szkoły pojawili się nowi, utalentowani uczniowie. Odwiedzili nas również goście: kpt. ż. w. Włodzimierz Grycner – absolwent naszej szkoły, Janina Nowacka – była dyrektor ZSP w Chełmży i przewodniczący rady powiatu – Paweł Polikowski. Uczniów powitała Pani dyrektor Krystyna Soliwodzka. Szczególnym momentem […]