Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II

Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” realizowany jest przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. W tym roku 15 uczniów kształcących się […]

Nasza utalentowana sportsmenka

Zosia Więcławska uczennica klasy II LO zdobyła brązowy medal w kajakarskich Mistrzostwach Świata Juniorów w węgierskim Szeged w olimpijskiej konkurencji K4 na dystansie 500 metrów.  

A oto nasi najlepsi sportowcy

A oto nasi najlepsi sportowcy: Nikola Wiśniewska Zuzia Kowalska Martina Wiśniewska Dawid Grabowski Zosia Więcławska Basia Zdrojewska Nikodem Zaporowicz Jakub Szyjkowski