Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II

Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” realizowany jest przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. W tym roku 15 uczniów kształcących się […]

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

8 grudnia 2022r. w  Szkole Podstawowej nr 14 im. Błękitnej Armii w Toruniu odbyła się Gala Stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Z wielką przyjemnością i dumą informujemy, iż troje  uczniów z naszej szkoły otrzymało za swoje osiągnięcia w nauce wyróżnienie i odebrało stypendium. Są nimi: Martina Wiśniewska z klasy 4 LO, Wiktoria Radusiewicz z klasy 4TSP oraz Michał […]

Stypendium „Humaniści na start”

Znamy wyniki naboru stypendystów na rok szkolny 2022/2023. Stypendium otrzymało 323 uczniów liceów ogólnokształcących z województwa kujawsko-pomorskiego. W gronie nagrodzonych znalazł się Kacper Szczypiorski, uczeń pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego ZSP w Chełmży. Przypominamy, że jest to stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów, które ma za zadanie zwiększyć szanse rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów humanistycznych. […]

Stypendia

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przyznał on stypendia dla czterech uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży. Nagrodzeni uczniowie to: Weronika Bering, Kamil Kościelski, Piotr Wolentarski, Dawid Pilecki.   Wszystkim stypendystom gratulujemy.

Stypendia przyznane najlepszym

28 października 2022r. w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu powiatu toruńskiego. Zarząd Powiatu Toruńskiego przyznał dla najzdolniejszych uczniów pieniądze ze środków Powiatowego Funduszu Stypendialnego. Średnia ocen 4,85 oraz co najmniej bardzo dobra ocena zachowania – to minimum jakie musieli […]

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z tym wydarzeniem w murach naszej szkoły pojawili się nowi, utalentowani uczniowie. Odwiedzili nas również goście: kpt. ż. w. Włodzimierz Grycner – absolwent naszej szkoły, Janina Nowacka – była dyrektor ZSP w Chełmży i przewodniczący rady powiatu – Paweł Polikowski. Uczniów powitała Pani dyrektor Krystyna Soliwodzka. Szczególnym momentem […]

A oto nasi najlepsi sportowcy

A oto nasi najlepsi sportowcy: Nikola Wiśniewska Zuzia Kowalska Martina Wiśniewska Dawid Grabowski Zosia Więcławska Basia Zdrojewska Nikodem Zaporowicz Jakub Szyjkowski