tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 2023/2024

KLASA/ liczba osób

ZAWÓD

Numer

KWALIFIKACJA

LICZBA GODZIN

TERMIN REALIZACJI

2 TIL/16

Technik logistyk

333107

SPL.01 Obsługa magazynów

140/

20 dni x 7 godz.

26.02.2024- 22.03.2024

2 TIL/17

Technik informatyk

351203

INF. 02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

26.02.2024- 22.03.2024

2TŻ/21

Technik żywienia i usług gastronomicznych

343404

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

26.02.2024- 22.03.2024

3T/12

Technik logistyk

333107

SPL.04 Organizacja transportu

08.01.2024- 2.02.2024

3 T/5

Technik informatyk

351203

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

08.01.2024- 2.02.2024

3 T/10

technik żywienia i usług gastronomicznych

343404

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

08.01.2024- 2.02.2024

Skip to content