tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp
dzien_wody_2023_plakat_bez_patronatu-789x1024

22 marca 2023 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli  w konkursie szkolnym z okazji „Światowego Dnia Wody”.

Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., w ramach Agendy 21, podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Od 1993 roku corocznie 22 marca Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. W tym roku hasłem przewodnim jest:  „PRZYSPIESZENIE ZMIAN”.

Tegoroczny Światowy Dzień Wody ma na celu właśnie przyspieszenie zmian w celu rozwiązania kryzysu związanego z wodą i kanalizacją. A ponieważ woda ma wpływ na nas wszystkich, wszyscy musimy podjąć działania.

Konkurs miał na celu przybliżenie młodzież informacji dotyczącej wody i jej znaczenia dla życia człowieka. W konkursie uczestniczyło 6 drużyn. Największą liczbę punktów zdobyli uczniowie klasy: 4 TG, 3 TFŻ oraz 3 LO.

Wszystkim uczestniczkom serdecznie gratulujemy!

Źródło: https://star-wik.pl/aktualnosci/swiatowy-dzien-wody-2023/

27 marca 2023

Skip to content