tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

Gratulujemy uczennicom klasy 3LO: Oldze Michalskiej, Sandrze Skowron, Julii Zaporowicz i Barbarze Zdrojewskiej, które wzięły udział i zostały docenione w konkursie filmowym ,,Działamy Ekologicznie” organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Chełmży, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmży oraz Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku.

Lucyna Słowińska

23 stycznia 2023

Skip to content