tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

OPIS PROJEKTU:

Projekt pt: „LIFE”, finansowany z funduszy Unii Europejskiej trwał od 01.09.2019 do 28.02.2022 i zakładał udział pięciu państw partnerskich w działaniach projektowych oraz warsztatach dotyczących współpracy międzynarodowej (Francja, Chorwacja, Rumunia, Słowenia, Polska.) Celem projektu było zdobycie wiedzy i doświadczenia w zakresie planowania i organizowania projektów międzynarodowych oraz podniesienie kompetencji językowych beneficjentów. Zakładanym efektem miało być podniesienie jakości pracy szkoły, otwarcie na innowacyjne metody nauczania, uatrakcyjnienie procesu nauczania, pokonanie różnic i barier kulturowych, podniesienie pozytywnego wizerunku i prestiżu szkoły w środowisku lokalnym.

MOBILNOŚCI:

W ramach programu ERASMUS+  akcja KA2 szkolny koordynator projektu_ Irena Szydłowska oraz opiekun projektu -Lucyna Słowińska wzięły udział w międzynarodowym spotkaniu projektowym w Chorwacji, Sisak oraz w krótkoterminowej wymianie młodzieży we Francji, Soissons.. W czasie pobytu uczestnicy mieli możliwość prowadzenia rozmów dotyczących planowanej  współpracy i diagnozowania wspólnych potrzeb i celów.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży miał zaszczyt gościć beneficjentów projektu w Polsce. Podczas pobytu nasi goście uczestniczyli w warsztatach poświęconych przyszłości Europy, tworzyli własne plany i scenariusze rozwiązań  potencjalnych zagrożeń wynikających z problemów globalizacyjnych, wskazywali podobieństwa i  różnice w dostępie do edukacji w poszczególnych krajach partnerskich.

Odwiedziliśmy także „Niewidzialny Dom” w Toruniu,  który pokazuje świat wyłączając zmysł wzroku, uczestniczyliśmy w grze miejskiej i zwiedzaliśmy Muzeum Piernika. Braliśmy udział w warsztatach plastycznych w Skłudzewie, tworzyliśmy mini-słowniki, odwiedziliśmy Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, gdzie oprócz wspaniałej wystawy wzięliśmy udział w warsztatach „Przekraczając granice”. Beneficjenci pracowali metodami pogadanki, pracy w grupach, burzy mózgów, dyskusji, gry edukacyjnej, analizy tekstów źródłowych oraz. materiałów ikonograficznych.

Podczas spotkania odbyło się wiele rozmów dotyczących m.in. granic wolności i słowa w Internecie, wpływu pandemii Covid-19 na relacje uczniów z rówieśnikami, a przede wszystkim przyświecały nam idee wspólnoty i  tolerancji. Podczas wizyty w Chełmży, nawiązało się wiele relacji i przyjaźni, które trwają do tej pory.

WPŁYW I EWALUACJA:

Wpływ projektu na uczestników to przede wszystkim podniesienie kompetencji w zakresie nauczania języka angielskiego, podniesienie kompetencji językowych i zwiększenie motywacji do uczenia się przez całe życie. To także większa wrażliwość na różnorodność społeczną, językową i kulturową oraz pokonanie uprzedzeń kulturowych i barier językowych, nabycie umiejętności efektywnej współpracy w grupie oraz rozwój osobisty. Zrealizowana mobilność była okazją do zdobycia doświadczenia i kompetencji, które są i będą wykorzystywane w trakcie kolejnych prac nad nowymi projektami. Baza dydaktyczna stworzona przez projekt jest wykorzystywana w codziennej pracy w trakcie zajęć języka angielskiego. Działania projektowe maja znaczący wpływ na nasza społeczność uczniowską. Jest to zwiększenie świadomości kulturowej, poszerzenie horyzontów młodzieży oraz otwarcie na inne kultury. Wzrost wiedzy przedmiotowej i zainteresowania krajami anglojęzycznymi to kolejny ważny aspekt upowszechniania rezultatów projektu. Podniesienie jakości pracy szkoły, otwarcie na innowacyjne metody nauczania i uatrakcyjnienie procesu nauczania jest znaczącym efektem działań projektowych w naszej instytucji. Jest to również podniesienie pozytywnego wizerunku i prestiżu szkoły w środowisku lokalnym.

więcej możesz zobaczyć zapoznając się z prezentacją…

Irena Szydłowska

3 marca 2022

Skip to content