tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  w Chełmży uczestniczą w projekcie EU-geniusz w świecie 3 D, który jest realizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym już drugi rok. Utworzone zostały 3 grupy po 8 uczniów, wybranych wśród młodzieży klas Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Chełmży. W klasie 1 LO pod kierunkiem Pani Elżbiety Piątkowskiej realizowane są zajęcia z projektowania prowadzone metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3 D.

więcej możesz zobaczyć zapoznając się z prezentacją…

Elżbieta Piątkowska

28 stycznia 2023

Skip to content