tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp
20231004_104211

W dniu dzisiejszym młodzież technikum i liceum uczestniczyła w spotkaniu, prowadzonym przez Fundację „Daj Szansę”, które dotyczyło FAS. Jest to alkoholowy zespół płodowy (AZP), czyli zespół wad, chorób i nieprawidłowości pojawiających się u płodu – a później u noworodka, dziecka i dorosłego – na skutek ekspozycji na alkohol w życiu płodowym.

Fundacja pomaga w usprawnianiu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym dzieci z alkoholowym zespołem płodowym. Prowadzi również działalność edukacyjną w której uczestniczyła młodzież ZSP w Chełmży. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się co powoduje FAS, czym jest i jakie są jego objawy. Prowadząca zwróciła uwagę na konsekwencje jakie ponoszą rodzice, którzy w okresie ciąży narażają płód na przenikanie etanolu. Spotkanie miało również na celu kreowanie bezpiecznego modelu spożywania alkoholu oraz upowszechnianie postaw abstynenckich.

 

5 października 2023

Skip to content