tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp
445968203_3946674505561402_1402149258789960314_n

12 czerwca 2024 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży odbyła się II  konferencja poświęcona Błogosławionemu Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu, zorganizowana z okazji 25. rocznicy jego beatyfikacji oraz 100-lecia polskiej matury. Temat konferencji brzmiał: „Rozważania nad dziedzictwem Błogosławionego: wartości i edukacja”.

Program konferencji obejmował trzy inspirujące wystąpienia. Profesor Waldemar Rozynkowski, dziekan Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwent szkoły rocznika 1987, otworzył sesję wykładem „Świat wartości Błogosławionego w świetle wspomnień współwięźniów”. Przedstawił głębokie wartości, którymi kierował się Błogosławiony Frelichowski oraz Jego pozytywny wpływ na współwięźniów w dramatycznych warunkach obozowych. Drugi wykład zaprezentowała profesor Sandra Różyńska – dziekan Wydziału Nauk Technicznych oraz Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu. W wystąpieniu „Wickowe przesłanie dla pokolenia Alpha” ukazała, w jaki sposób przesłanie Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego może być aktualne dla młodego pokolenia, znanego jako pokolenie Alpha. Trzeci wykład wygłosił ksiądz doktor Bartosz Adamski, prefekt  Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. W prezentacji zatytułowanej „Czy można być wolnym w więzieniu? Pojęcie wolności według Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego” omówił wielowymiarowe rozumienie wolności, w tym to, które Błogosławiony Frelichowski  realizował będąc więźniem obozów koncentracyjnych.

W uznaniu za zaangażowanie oraz nieoceniony wkład w krzewienie wiedzy i wartości związanych z Błogosławionym, dyrektor Krystyna Soliwodzka wręczyła prelegentom  okolicznościowe przypinki, które zostały zaprojektowane i wykonane specjalnie z okazji 100-lecia polskiej matury w szkole.

W przerwach między wykładami występował młody, utalentowany gitarzysta Illia Baschak, uczeń klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, dostarczając uczestnikom chwil muzycznych wrażeń.

Spotkanie stało się okazją dla wyróżnienia pracy wolontariuszy Szkolnego Klubu Wolontariatu na rzecz podopiecznych Ośrodka Caritas w Chełmży. Pani kierownik Monika Kania-Burak wraz ze swoim zastępcą, panem Andrzejem Urbańskim, wręczyli dyrektor Krystynie Soliwodzkiej okolicznościową grafikę, natomiast pani Beacie Szczechowskiej-Szarlei – opiekunce SKW – dyplomy uznania za działalność wolontariacką dla zaangażowanej w pracę młodzieży.

Konferencję poprowadził ksiądz Marek Wysocki. Organizatorami wydarzenia byli Beata Szczechowska-Szarleja i ksiądz Marcin Szlesiński.

17 czerwca 2024

Skip to content