tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp
kurs cukiernictwa 1

Kurs realizowany w ramach projektu „Dbamy o Twoją przyszłość” we współpracy z ZS CKU w Gronowie.
Miejsce realizacji: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży (pracownia gastronomiczna).
Uczestnicy: uczniowie klas technikum oraz klas branżowych (8 grup).
Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

więcej możesz zobaczyć zapoznając się z prezentacją…

3 października 2022

Skip to content