tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp
70805

Kurs realizowany w ramach projektu „Zakręceni Zawodowo”

Miejsce realizacji:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży (pracownia gastronomiczna),

Uczestnicy:

Uczniowie klas technikum oraz klas branżowych,

Działanie:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

więcej możesz zobaczyć zapoznając się z prezentacją…

6 grudnia 2022

Skip to content