tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp
Logo AB

Projekt „Akademia Bezpieczeństwa” to cykl działań edukacyjno-informacyjnych, które zostały zrealizowane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, których celem jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W projekcie przyjęto dualistyczną koncepcję rozumienia bezpieczeństwa opisaną przez Josepha S. Nye, w której bezpieczeństwo z jednej strony oznacza brak zagrożeń dla podmiotu, a z drugiej jest procesem kształtującym zachowania człowieka kreatywnie reagującego na sytuacje wyzwań i zagrożeń. „Akademia Bezpieczeństwa” jest kontynuacją projektu „Bezpieczeństwo? Wspólna sprawa! Odpowiadam!!!” zrealizowanego we współpracy z Zespołem ds. Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń Wydziału Prewencji Komisariatu Policji w Chełmży w roku szkolnym 2017/2018.

14 grudnia 2022

Skip to content