tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp
Akademia bezpieczeństwa

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży bierze udziału w projekcie badawczym, w którym testowany jest model wsparcia udzielanego uczniowi i jego rodzinie we współpracy różnych sektorów (edukacji, zdrowia, pomocy rodzinie i zabezpieczenia społecznego). Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Śląski we współpracy z innymi znanymi polskimi uczelniami: Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie trwa drugi etap badań naszej młodzieży. Uzyskane wyniki posłużą do opracowania działań wspierających, sprawdzenia skuteczności udzielanego wsparcia oraz stworzenia systemowych rozwiązań podnoszących jakość i zapewniających dostępność wsparcia oferowanego dzieciom i ich rodzinom blisko miejsca zamieszkania.

14 grudnia 2022

Skip to content