Godło Polski
SZKOŁA
KADRA
PRZYJACIELE UCZNIA
Nasza szkoła wczoraj i dziś
KKZ

Polityka bezpieczeństwa ZSP w Chełmży
Oferta szkoły
2020/2021

Ja nie widzę Ciebie,
Ty zobacz mnie

Żyj zdrowo i ciesz się
każdą chwilą

Zawodowcy

Projekt Bezpieczeństwo

FILM PROMOCYJNYSYLWETKI ABSOLWENTÓW SZKOŁY
PROGRAM
NASI PARTNERZYLogowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Stypendia
Napisane przez admin on 18-05-2020 18:04 | 179 czytań
StypendiaO stypendium może ubiegać się uczeń, nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszej klasy który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,85;
2) uzyskał nie więcej niż jedną ocenę dostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym;
3) uzyskał ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą.

O stypendium nie może ubiegać się uczeń, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym za ostatni rok nauki co najmniej jedną oceną dopuszczającą.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów.


Dodano przepis przejściowy dotyczący przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów, w latach szkolnych 2019/2020–2023/2024 (art. 132a), który umożliwia przyznanie ww. stypendium dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art.90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W przypadku czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie przyznawane dwóm uczniom: jednemu uczniowi czteroletniego liceum ogólnokształcącego i jednemu uczniowi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
Analogiczne rozwiązanie przewidziano w stosunku do uczniów technikum.
W przypadku branżowej szkoły II stopnia stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie mogło być przyznane również dwóm uczniom.