Godło Polski
SZKOŁA
KADRA
PRZYJACIELE UCZNIA
Nasza szkoła wczoraj i dziś
KKZ

Polityka bezpieczeństwa ZSP w Chełmży
Oferta szkoły
2020/2021

Ja nie widzę Ciebie,
Ty zobacz mnie

Żyj zdrowo i ciesz się
każdą chwilą

Zawodowcy

Projekt Bezpieczeństwo

FILM PROMOCYJNYSYLWETKI ABSOLWENTÓW SZKOŁY
PROGRAM
NASI PARTNERZYLogowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
COVID-19
Napisane przez admin on 10-11-2020 11:31 | 103 czytań
COVID-191. W okresie od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Chełmży, Technikum w Chełmży, Branżowa Szkoła I stopnia w Chełmży, Szkoła Policealna w Chełmży, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chełmży wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży będzie funkcjonować w trybie zdalnym, zgodnie z przyjętymi procedurami i regulaminami;

2. Uczniowie będą realizowali zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: platformy Office 365 w aplikacji MS Teams zgodnie z planem lekcji i będą obowiązkowe dla wszystkich nauczycieli i uczniów (czas trwania zajęć to minimum 30 min + do 15 min konsultacji indywidualnych);

3. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych, prowadzone są zdalnie wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Pozostałe zajęcia praktyczne uzupełnione będą po zakończeniu ograniczenia;

4. Istnieje możliwość przywrócenia części zajęć praktycznych organizowanych na terenie szkoły dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń - luty 2021) przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zajęcia te mogą być realizowane na terenie szkoły w mniejszych grupach, umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu. Harmonogram zajęć z uwzględnieniem wytycznych Ministerstwa Zdrowia, GIS oraz MEN zostanie przedstawiony na stronie szkoły;

5. Dla uczniów klas III liceum ogólnokształcącego i klas IV technikum istnieje możliwość organizacji konsultacji indywidualnych lub grupowych z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów maturalnych z uwzględnieniem przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających ze stanu epidemii;

6. Biblioteka będzie pracowała według zmienionego harmonogramu, który będzie dostępny na stronie internetowej szkoły;

7. Zadania z zakresu zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są przez pedagogów szkolnych, po uprzednim umówieniu się, poprzez konsultacje w kontakcie osobistym, telefonicznym, e-mailowym i on-line dla uczniów i rodziców. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapewnia się poradnictwo pedagogiczne, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, przekazywanie informacji o instytucjach udzielających wsparcia i pomocy (psycholog, terapeuta, itp.) udostępnianie materiałów psychoedukacyjnych dotyczących sposobów radzenia ze stresem, bhp pracy przy komputerze, motywowania do pracy zdalnej, utrzymywanie stałych kontaktów i wymiana informacji między wychowawcami i nauczycielami;

8. Konsultacje nauczycieli dla rodziców i uczniów będą się odbywać w szkole w terminach wskazanych przez nauczycieli, po uprzednim uzgodnieniu, przy pomocy poczty elektronicznej lub dziennika elektronicznego;

9. Pracownicy młodociani w czasie zawieszenia zajęć tj. w dniach 24 października – 29 listopada są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
Wychowawcy branżowych szkół I stopnia są zobowiązani do poinformowania swoich wychowanków o niniejszym uregulowaniu prawnym;


Chełmża, 09.11.2020 r.