Szkoła Policealna dla Dorosłych - T. Usług Kosmetyczncyh - 2 PK  Zmiany w dniu 04.03.22r.
Kwalifikacyjne Kursy Zawdowe (1KK)  FRK.04 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
2 PK KKZ   2 PK KKZ   2 PK KKZ   2 PK KKZ   2 PK KKZ   2 PK KKZ   KKZ   2 PK KKZ   2 PK KKZ   2 PK KKZ   2 PK KKZ   2 PK   2 PK KKZ 2 PK KKZ 2 PK KKZ 2 PK KKZ 2 PK KKZ
Nr Godz 07-08-09    stycznia      2022 07-08-09    stycznia      2022   14-15-16    stycznia      2022 14-15-16    stycznia      2022 II semestr roku szkolnego 2021/2022 04-05-06    lutego      2022 04-05-06    lutego      2022   11-12-13    lutego         2022 11-12-13    lutego         2022   18-19-20    lutego         2022 18-19-20    lutego         2022   25-26-27    lutego         2022 25-26-27    lutego         2022   04-05-06    marca         2022   11-12-13    marca         2022 11-12-13    marca         2022   18-19-20    marca         2022 18-19-20    marca         2022   25-26-27    marca         2022 25-26-27    marca         2022   01-02-03    kwietnia         2022 01-02-03    kwietnia         2022   08-09-10    kwietnia         2022   22-23-24    kwietnia         2022 22-23-24    kwietnia         2022   06-07-08   maja        2022 06-07-08   maja        2022   13-14-15    maja        2022 13-14-15    maja        2022   27-28-29    maja        2022 27-28-29    maja        2022   10-11-12    czerwca        2022 10-11-12    czerwca        2022  
  piątek   piątek piątek   piątek   piątek   piątek   piątek   piątek   piątek   piątek   piątek   piątek   piątek   piątek   piątek   piątek   piątek  
1 14:45-15:30           Podst. Zdr. Ż. AG Kosm. JL     JOZ IS   Prac. Kos. Ciał. JL JOZ IS   PPP Sz Podst. Der. JL   JOZ IS   Podst. Zdr. Ż. AG Kosm. JL   Prac. Fiz. JL JOZ IS   Podst. Zdr. Ż. AG Podst. Der. JL   Prac. Fiz. JL     Prac. dł. i stóp JL   Podst. Zdr. Ż. AG Podst. Anat. JL     PMK gr I JL     PMK gr II JL           PKT gr II JL  
2 15:35-16:20           Podst. Zdr. Ż. AG Kosm. JL   Prac. Fiz. JL JOZ IS   Prac. Kos. Ciał. JL JOZ IS   PPP Sz Podst. Der. JL   JOZ IS   Podst. Zdr. Ż. AG Kosm. JL   Prac. Fiz. JL JOZ IS   Podst. Zdr. Ż. AG Podst. Der. JL   Prac. Fiz. JL     Prac. dł. i stóp JL   Podst. Zdr. Ż. AG Podst. Anat. JL     PMK gr I JL     PMK gr II JL     PKT gr I JL     PKT gr II JL  
3 16:25-17:10           Podst. Zdr. Ż. AG Kosm. JL   Prac. Fiz. JL JOZ IS   Prac. Kos. Ciał. JL JOZ IS   PPP Sz Podst. Der. JL   JOZ IS   Podst. Zdr. Ż. AG Kosm. JL   Prac. Fiz. JL JOZ IS   Podst. Zdr. Ż. AG Podst. Der. JL   Prac. Fiz. JL     Prac. dł. i stóp JL   Podst. Zdr. Ż. AG Podst. Anat. JL     PMK gr I JL     PMK gr II JL     PKT gr I JL     PKT gr II JL  
4 17:15-18:00           Podst. Zdr. Ż. AG Kosm. JL   Prac. Fiz. JL JOZ IS   Prac. Kos. Ciał. JL JOZ IS   PPP Sz Podst. Anat. JL   JOZ IS   Podst. Zdr. Ż. AG Kosm. JL   Prac. Fiz. JL JOZ IS   Podst. Zdr. Ż. AG Podst. Anat. JL   Prac. Fiz. JL     Prac. dł. i stóp JL   Podst. Zdr. Ż. AG Podst. Der. JL     PMK gr II JL     PMK gr II JL     PKT gr I JL     PKT gr II JL  
5 18:05-18:50           Podst. Zdr. Ż. AG Kosm. JL   Prac. Fiz. JL JOZ IS   Prac. Kos. Ciał. JL JOZ IS   PPP Sz Podst. Anat. JL   JOZ IS   Podst. Zdr. Ż. AG Kosm. JL   Prac. Fiz. JL JOZ IS   Podst. Zdr. Ż. AG Podst. Anat. JL   Prac. Fiz. JL     Prac. dł. i stóp JL   Podst. Zdr. Ż. AG Podst. Der. JL     PMK gr II JL     PMK gr II JL     PKT gr I JL     PKT gr II JL  
6 18.55-19.40                                                                           PMK gr II JL     PMK gr II JL     PKT gr I JL     PKT gr II JL  
  sobota    sobota  sobota    sobota    sobota    sobota    sobota   sobota    sobota    sobota    sobota    sobota   sobota        sobota        sobota   
1 7:00- 7:45   PMK gr I JL     PMK gr I JL Kom. Społ. RI Podst. Der. JL   Kos. JL     Prac. dł. i stóp JL     Inf. w kosm. JH         Inf. w kosm. JH PMK gr I JL   Prac. dł. i stóp JL     Prac. Kos. Ciał. JL     Prac. Kos. Ciał. JL     Prac. Kos. Ciał. JL           PMK gr I JL     PMK gr I JL     PMK gr I JL     PMK gr I JL  
2 7:50- 8:35   PMK gr I JL     PMK gr I JL Kom. Społ. RI Podst. Der. JL   Kos. JL     Prac. dł. i stóp JL     Inf. w kosm. JH PMK gr I JL       Inf. w kosm. JH PMK gr I JL   Prac. dł. i stóp JL     Prac. Kos. Ciał. JL     Prac. Kos. Ciał. JL     Prac. Kos. Ciał. JL           PMK gr I JL     PMK gr I JL     PMK gr I JL     PMK gr I JL  
3 8:40-9:25   PMK gr I JL     PMK gr I JL Kom. Społ. RI Podst. Der. JL   Kos. JL     Prac. dł. i stóp JL     Inf. w kosm. JH PMK gr I JL       Inf. w kosm. JH PMK gr I JL   Prac. dł. i stóp JL     Prac. Kos. Ciał. JL     Prac. Kos. Ciał. JL     Prac. Kos. Ciał. JL           PMK gr I JL     PMK gr I JL     PMK gr I JL     PMK gr I JL  
4 9:30-10:15   PMK gr I JL     PMK gr I JL Kom. Społ. RI Podst. Der. JL   Kos. JL     Prac. dł. i stóp JL     Kom. Społ. RI PMK gr I JL       Inf. w kosm. JH PMK gr I JL   Prac. dł. i stóp JL     Prac. Kos. Ciał. JL     Prac. Kos. Ciał. JL     Prac. Kos. Ciał. JL           PMK gr I JL     PMK gr I JL     PMK gr I JL     PMK gr I JL  
5 10:30-11:15   PMK gr II JL     PMK gr II JL Kom. Społ. RI Podst. Der. JL   Kos. JL     Prac. dł. i stóp JL     Kom. Społ. RI PMK gr I JL       Kom. Społ. RI PMK gr II JL   Prac. dł. i stóp JL     Prac. Kos. Ciał. JL     Prac. Kos. Ciał. JL     Prac. Kos. Ciał. JL           PMK gr II JL     PMK gr II JL     PMK gr II JL     PMK gr II JL  
6 11:20-12:05   PMK gr II JL     PMK gr II JL Inf. w kosm. JH Kosm. JL   Prac. mak. JL     Prac. dł. i stóp JL     Kom. Społ. RI PMK gr II JL       Kom. Społ. RI PMK gr II JL   Prac. dł. i stóp JL     Prac. Kos. Ciał. JL     Prac. Kos. Ciał. JL     Prac. Kos. Ciał. JL           PMK gr II JL     PMK gr II JL     PMK gr II JL     PMK gr II JL  
7 12:10-12:55   PMK gr II JL     PMK gr II JL Inf. w kosm. JH Kosm. JL   Prac. mak. JL     Prac. dł. i stóp JL     Kom. Społ. RI PMK gr II JL       Kom. Społ. RI PMK gr II JL   Prac. dł. i stóp JL     Prac. Kos. Ciał. JL     Prac. Kos. Ciał. JL     Prac. Kos. Ciał. JL           PMK gr II JL     PMK gr II JL     PMK gr II JL     PMK gr II JL  
8 13:00-13:45   PMK gr II JL     PMK gr II JL Inf. w kosm. JH Kosm. JL   Prac. mak. JL     Prac. dł. i stóp JL     Kom. Społ. RI PMK gr II JL       Kom. Społ. RI PMK gr II JL   Prac. dł. i stóp JL     Prac. Kos. Ciał. JL     Prac. Kos. Ciał. JL     Prac. Kos. Ciał. JL           PMK gr II JL     PMK gr II JL     PMK gr II JL     PMK gr II JL  
9. 13:50-14:35           Inf. w kosm. JH Kosm. JL   Prac. mak. JL     Prac. dł. i stóp JL     Kom. Społ. RI PMK gr II JL             Prac. dł. i stóp JL     Prac. Kos. Ciał. JL     Prac. Kos. Ciał. JL     Prac. Kos. Ciał. JL                 PMK gr II JL              
  niedziela    niedziela  niedziela    niedziela    niedziela    niedziela    niedziela   niedziela    niedziela    niedziela    niedziela    niedziela   niedziela    niedziela        niedziela    niedziela   
1 7:00- 7:45   PKT gr I JL     PKT gr I JL PPP Sz Podst. Der. JL   Prac. mak. JL     Prac. Fiz. JL     Inf. w kosm. JH     PKT gr I JL   Prac. Fiz. JL       Kosm. JL   Prac. dł. i stóp JL       PMK gr I JL   Prac. Kos. Ciał. JL   Prac. Fiz. JL       PKT gr I JL     PKT gr I JL     PKT gr I JL     PKT gr II JL  
2 7:50- 8:35   PKT gr I JL     PKT gr I JL PPP Sz Podst. Der. JL   Prac. mak. JL     Prac. Fiz. JL     Inf. w kosm. JH PKT gr I JL   PKT gr I JL   Prac. Fiz. JL PKT gr I JL     Kosm. JL   Prac. dł. i stóp JL       PMK gr I JL   Prac. Kos. Ciał. JL   Prac. Fiz. JL       PKT gr I JL     PKT gr I JL     PKT gr I JL     PKT gr II JL  
3 8:40-9:25   PKT gr I JL     PKT gr I JL PPP Sz Kosm. JL   Prac. mak. JL     Prac. Fiz. JL     Inf. w kosm. JH PKT gr I JL   PKT gr I JL   Prac. Fiz. JL PKT gr I JL     Kosm. JL   Prac. dł. i stóp JL       PMK gr I JL   Prac. Kos. Ciał. JL   Prac. Fiz. JL       PKT gr I JL     PKT gr I JL     PKT gr I JL     PKT gr II JL  
4 9:30-10:15   PKT gr I JL     PKT gr I JL PPP Sz Kosm. JL   Prac. mak. JL     Prac. Fiz. JL     Inf. w kosm. JH PKT gr I JL   PKT gr I JL   Prac. Fiz. JL PKT gr I JL     Kosm. JL   Prac. dł. i stóp JL       PMK gr I JL   Prac. Kos. Ciał. JL   Prac. Fiz. JL       PKT gr I JL     PKT gr I JL     PKT gr I JL     PKT gr II JL  
5 10:30-11:15   PKT gr II JL     PKT gr II JL PPP Sz Kosm. JL   Prac. mak. JL     Prac. Fiz. JL     Kom. Społ. RI PKT gr I JL   PKT gr I JL   Prac. Fiz. JL PKT gr I JL     Kosm. JL   Prac. dł. i stóp JL       PMK gr I JL   Prac. dł. i stóp JL   Prac. Fiz. JL       PKT gr II JL     PKT gr II JL     PKT gr II JL     PKT gr II JL  
6 11:20-12:05   PKT gr II JL     PKT gr II JL Inf. w kosm. JH Kosm. JL   Prac. mak. JL     Prac. Fiz. JL     Kom. Społ. RI PKT gr II JL   PKT gr I JL   Prac. Kos. Ciał. JL PKT gr II JL     Kosm. JL   Prac. dł. i stóp JL       PMK gr I JL   Prac. dł. i stóp JL   Prac. Fiz. JL       PKT gr II JL     PKT gr II JL     PKT gr II JL     PKT gr II JL  
7 12:10-12:55   PKT gr II JL     PKT gr II JL Inf. w kosm. JH Kosm. JL   Prac. mak. JL     Prac. Fiz. JL     Kom. Społ. RI PKT gr II JL   PKT gr I JL   Prac. Kos. Ciał. JL PKT gr II JL     Kosm. JL   Prac. dł. i stóp JL       PMK gr I JL   Prac. dł. i stóp JL   Prac. dł. i stóp JL       PKT gr II JL     PKT gr II JL     PKT gr II JL     PKT gr II JL  
8 13:00-13:45   PKT gr II JL     PKT gr II JL Inf. w kosm. JH Kosm. JL   Prac. mak. JL     Prac. Fiz. JL     Kom. Społ. RI PKT gr II JL       Prac. Kos. Ciał. JL PKT gr II JL         Prac. dł. i stóp JL       PKT gr I JL   Prac. dł. i stóp JL   Prac. dł. i stóp JL       PKT gr II JL     PKT gr II JL     PKT gr II JL     PKT gr II JL  
9. 13:50-14:35           Inf. w kosm. JH Kosm. JL   Prac. mak. JL     Prac. Fiz. JL     Kom. Społ. RI PKT gr II JL       Prac. Kos. Ciał. JL PKT gr II JL         Prac. dł. i stóp JL       PKT gr I JL   Prac. dł. i stóp JL   Prac. dł. i stóp JL