tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp
erasmus-zwunikwce
Planowane działania:
Zagraniczne wyjazdy uczniów, nauczycieli i kadry w celach edukacyjnych

 

Akcja 1 mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej

W ramach akcji 1 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży zamierza zorganizować mobilności edukacyjne dla uczniów i pracowników szkoły. Współpraca z partnerami będzie polegać na  aktywnym promowaniu włączenia społecznego i różnorodności. Bardzo ważnym aspektem jest także tematyka  zrównoważonego środowiska oraz edukacji cyfrowej – wykorzystując w tych celach konkretne możliwości finansowania przewidziane w programie, poprzez podnoszenie świadomości wśród uczestników, dzielenie się najlepszymi praktykami oraz wybieranie odpowiednich rozwiązań dla swoich działań.

Wspierane działania w ramach projektów krótkoterminowych:

Dla kadry szkolnej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (teaching assignment);
  • zorganizowane kursy lub szkolenia za granicą;
  • obserwacja pracy (job shadowing).

Dla uczniów:

  • Mobilność grupowa uczniów;
  • Krótkoterminowa mobilność edukacyjna uczniów;
  • Długoterminowa mobilność edukacyjna uczniów.

Inne działania:

  • zapraszanie ekspertów;
  • goszczenie nauczycieli i edukatorów w trakcie szkolenia;
  • wizyty przygotowawcze.

3 stycznia 2023

Skip to content