Zastępstwa

Okres: 14.03.2022 (pon.) - 14.03.2022 (pon.)

Dzień: 14.03.2022 (pon.)
LekcjaNauczycielOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
5Gertig Sławomir1TILJęzyk obcy zawodowys313Cała Magdalena
7Gertig Sławomir1LOEdukacja czytelnicza i medialnaczytKowalska Róża
8Gertig Sławomir1TŻFizykas313Uczniowie zwolnieni do domu
9Gertig Sławomir1TŻMatematykas313Uczniowie zwolnieni do domu
10Gertig Sławomir1TILZajęcia z wychowawcąs313Uczniowie zwolnieni do domu
1GV Vacat Vacat1TŻ|t.żywiugasPracownia technologii gastronomicznejpracgPolitowska Ewa
2GV Vacat Vacat1TŻ|t.żywiugasPracownia technologii gastronomicznejpracgPolitowska Ewa
3GV Vacat Vacat1TŻ|t.żywiugasPracownia technologii gastronomicznejpracgPolitowska Ewa
4GV Vacat Vacat1TŻ|t.żywiugasPracownia technologii gastronomicznejpracgPolitowska Ewa
5GV Vacat Vacat1TŻ|t.żywiugasPracownia technologii gastronomicznejpracgPolitowska Ewa
6GV Vacat Vacat1TŻ|t.żywiugasPracownia technologii gastronomicznejpracgPolitowska Ewa
4JV_P Vacat Vacat1WJęzyk polskis304Bogalecki Krzysztof
9JV_P Vacat Vacat2TFŻJęzyk polskis303Zdziarska Hanna
10JV_P Vacat Vacat2TFŻJęzyk polskis304Zdziarska Hanna
6Olaś Krzysztof1TIL|RELZajęcia z pedagogiem szkolnyms306Borowicz Anna
7Olaś Krzysztof1TŻ|RELPracownia technologii gastronomicznejs302Politowska Ewa
8Olaś Krzysztof1FK|RELZajęcia praktycznes210Politowska Ewa
9Olaś Krzysztof1LO|RELEdukacja czytelnicza i medialnaczytKowalska Róża
11Olaś Krzysztof1TIL|RELReligias304Uczniowie zwolnieni do domu