tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego wezmą udział w projekcie Poznaj Polskę. Jest to pilotażowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki, w ramach którego szkoła otrzymała środki na dofinansowanie wyjazdu. W finansowaniu wycieczki wsparło nas również Starostwo Powiatowe w Toruniu. Wycieczka realizowana będzie w ramach dwóch obszarów edukacyjnych: kultura i dziedzictwo narodowe oraz śladami Polskiego Państwa Podziemnego. Uczniowie będą poznawali zabytki kultury i historię w Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich, w Muzeum Stutthof w Sztutowie, Muzeum II wojny Światowej w Gdańsku oraz Westerplatte.

9 listopada 2021

Skip to content