EDUKACJA:
  • „EU-geniusz w naukowym labiryncie” – projekt partnerski z zakresu kształcenia ogólnego realizowany od 01.03.2018 r. do 30.09.2020 r.; powiat toruński jest liderem projektu.
  • „Powiatowi Zawodowcy” – projekt z zakresu kształcenia zawodowego, realizowany od 01.11.2017 do 30.09.2020 r.
  • „EduAkcja w technikach” – projekt z zakresu kształcenia zawodowego, prowadzony przez Miasto Bydgoszcz od 01.01.2017 do 31.12.2019 r.; powiat toruński jest partnerem projektu.
  • „Powiatowa Akademia Profesjonalistów” – projekt z zakresu kształcenia zawodowego, realizowany od 01.01.2017 do 31.10.2017 r.
  • „Stażysta = Profesjonalista” – projekt jest odpowiedzią na problem niedostatecznego powiązania oferty edukacyjnej szkół zawodowych z potrzebami rynku pracy, realizowany od 01.01.2020 do 30.09.2023 r.
  • „Dbamy o Twoją Przyszłość” – celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 705 uczniów z 5 szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Toruński przez podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego, realizowany od 01.01.2020 – 31.10.2023
  • „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2” – projekt jest skierowany do 2136 osób dorosłych spełniających wymogi grupy docelowej, chcących z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje lub umiejętności, realizowany 01.08.2020 r. – 30.06.2023 r.
INWESTYCJE:
Skip to content