tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” realizowany jest przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.
W tym roku 15 uczniów kształcących się w różnych zawodach w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży otrzymała to stypendium. Oto nazwiska nagrodzonych uczniów:

 • Bering  Weronika,
 • Bulman Oliwia,
 • Janowski Patryk,
 • Kamiński Piotr,
 • Kwiatkowska Patrycja,
 • Lis Weronika,
 • Niciński Norbert,
 • Olejniczak Zuzanna,
 • Radusiewicz Wiktoria,
 • Rybacka Klaudia,
 • Winiarska Weronika,
 • Zielińska Wiktoria,
 • Zieliński Michał,
 • Zieliński Kacper,
 • Żurawska Oliwia.

 

Wszystkim gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

16 stycznia 2023

Skip to content