tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
Kwalifikacja  HAN.01.  Prowadzenie sprzedaży

OPIS ZAWODU

Podstawowym zadaniem  sprzedawcy jest profesjonalna obsługa nabywców produktów bezpośrednio (metodą tradycyjną) lub pośrednio (metodą samoobsługową i sklepach internetowych).  Osoba pracująca w tym  zawodzie organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym, uiszcza należności za dostarczone produkty. Przygotowuje też produkty do sprzedaży i ich wyeksponowania. Informuje nabywców o walorach sprzedawanych produktów, pomaga im przy wyborze produktu. Realizuje zamówienia składane przez nabywców. Inkasuje należność za sprzedane produkty. Przyjmuje reklamacje zakupionych towarów.

KSZTAŁCONE UMIEJĘTNOŚCI
Sprzedawca  potrafi:

  •  przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  •  organizować  handel w gospodarce rynkowej;
  •  organizować  sprzedaż detaliczną;
  • organizować  zaopatrzenie i przyjmować dostawę towarów, przygotowania ich do sprzedaży i ekspozycji;
  •  wykonywać i dokumentować  podstawowe  obliczenia  sklepowe;
  •  rozliczać  i zabezpieczać  utarg;
  • pozyskiwać  i obsługiwać  klienta.

.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Sprzedawca może podjąć  pracę w charakterze kasjera, magazyniera i ekspedienta w firmach handlowych na szczeblu hurtu i detalu,  a także ma możliwość założenia własnej firmy.

Skip to content