tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

OPIS ZAWODU

Technik informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji.
Technik informatyk diagnozuje oprogramowanie, projektuje strony internetowe, tworzy aplikacje internetowe, projektuje i tworzy sieci komputerowe, projektuje bazy danych, instaluje oprogramowanie, pisze pogramy w różnych językach programowania, dobiera sprzęt do konkretnych sytuacji, podejmuje i rozlicza działalność gospodarczą.

KSZTAŁCONE UMIEJĘTNOŚCI
Technik informatyk potrafi:

 • nadzorować prawidłową eksploatację sprzętu komputerowego;
 • nadzorować pracę sieci komputerowej;
 • eksploatować oprogramowania (biurowe, graficzne, prototypowe);
 • dobierać konfigurację sprzętu komputerowego i oprogramowania do realizowanych zadań;
 • programować w wybranych stosownie do potrzeb językach programowania,
  administrować bazą danych;
 • posługiwać się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego w celu ustalenia konfiguracji, dokonania naprawy lub modernizacji;
 • posługiwać się dokumentacją techniczną oprogramowania w celu jego instalacji i użytkowania;
 • kontrolować dostęp użytkowników do korzystania z zasobów systemu komputerowego;
 • podejmować współpracę z siecią odbiorców usług informatycznych;
 • posługiwać się testami diagnostycznymi do sprawdzania sprzętu komputerowego;
 • zapewniać prawidłowe funkcjonowania bazy danych;
 • posługiwać się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego;
 • zapewniać bezpieczeństwo eksploatacji oprogramowania.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Technik informatyk może podejmować pracę jako grafik komputerowy, administrator sieci, konsultant/wdrożeniowiec IT, pozycjoner stron internetowych, informatyk wsparcia użytkowników, tester oprogramowania komputerowego, serwisant sprzętu komputerowego, webmaster.

Skip to content