tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu

OPIS ZAWODU

Technik logistyk to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, w którym pracownik organizuje i monitoruje przepływy zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania i transportu oraz przepływy w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Absolwenci tego zawodu są poszukiwani przez przedsiębiorstwa handlowe, logistyczne i spedycyjne.

KSZTAŁCONE UMIEJĘTNOŚCI
Technik logistyk potrafi:

  • planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw, zarządzania zapasami;
  • obsługiwać magazyny, prowadzić dokumentację magazynową;
  • zarządzać gospodarką odpadami;
  • planować, organizować i dokumentować procesy transportowe i spedycyjne;
  • planować, organizować prace związane z procesem logistycznych w jednostkach gospodarczych i administracyjnych;
  • negocjować ceny;
  • przyjmować, przechowywać i wydawać towar z magazynu.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w firmach logistycznych, przewozowych, spedycyjnych oraz transportowych.

Skip to content