tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

OPIS ZAWODU

Technik żywienia i usług gastronomicznych to nowy i bardzo atrakcyjny zawód stworzony dla wszystkich, którzy są zainteresowani możliwością rozwoju pasji kulinarnych poprzez kreowanie nowych smaków i zapachów potraw i deserów. Uczy kreatywnego sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Ważnym aspektem tego zawodu jest umiejętność planowania i oceny sposobu żywienia.

KSZTAŁCONE UMIEJĘTNOŚCI
Technik żywienia i usług gastronomicznych potrafi:

  • sporządzać receptury i kalkulację potraw i napojów;
  • stosować sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia do przechowywania żywności w zakładzie gastronomicznym;
  • kontrolować procesy w produkcji gastronomicznej i je dokumentować;
  • planować produkcję gastronomiczną i obliczać zapotrzebowanie na surowce i półprodukty;
  • sporządzać rozliczenia finansowe produkcji i sprzedaży usług gastronomicznych i cateringowych;
  • sporządzać karty menu z uwzględnieniem informacji dotyczących wartości odżywczej potraw, alergenów i cen;
  • zastosować i oceniać działania związane z promocją usług gastronomicznych i cateringowych;
  • stosować w pracy zasady kultury i etyki oraz komunikacji interpersonalnej.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent szkoły może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, pensjonatach, firmach cateringowych itp. jako manager zakładu gastronomicznego, organizator imprez okolicznościowych, mistrz sztuki kulinarnej, doradca w zakresie prawidłowego żywienia i dietetyki oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętej gastronomii i obsługi konsumenta.

Skip to content