TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
Zebranie z rodzicami
marzec 2022 r.

 

Zebrania i konsultacje z rodzicami
i powiadomienie o przewidywanych zagrożeniach oceną niedostateczna
i nieklasyfikowaniem oraz oceną naganną
z zachowania klas najwyższych LO i T
- 30 marca (środa) godzina 16:00-17:30.

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
Zebranie z rodzicami
maj 2022 r.

 

Zebrania i konsultacje z rodzicami
i powiadomienie o przewidywanych zagrożeniach oceną niedostateczna
i nieklasyfikowaniem oraz oceną naganną
z zachowania klas najwyższych LO i T
- 18 maja (środa) godzina 16:00-17:30.

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
Zebranie z rodzicami
czerwiec 2022 r.

 

Zebrania z rodzicami (podsumowanie półrocza) - 14 czerwca (wtorek) godzina 16:00.

 

Zobacz kalendarium ZSP w Chełmży

Skip to content