TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
Zebranie z rodzicami
listopad 2022 r.

 

Konsultacje z rodzicami i powiadomienie o przewidywanych zagrożeniach oceną niedostateczna i nieklasyfikowaniem oraz oceną naganną z zachowania klas najwyższych LO i T
- 16 listopada 2022 (środa).

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
Zebranie z rodzicami
marzec 2023 r.

 

Konsultacje z rodzicami i powiadomienie o przewidywanych zagrożeniach oceną niedostateczna i nieklasyfikowaniem oraz oceną naganną z zachowania klas najwyższych LO i T
- 28 marca 2023 (wtorek).

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
Zebranie z rodzicami
maj 2023 r.

 

Konsultacje z rodzicami i powiadomienie o przewidywanych zagrożeniach oceną niedostateczna i nieklasyfikowaniem oraz oceną naganną z zachowania pozostałych klas LO, T i szkoły Branżowej - 17 maja 2023 (środa).

 

Zobacz kalendarium ZSP w Chełmży

Skip to content