tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp
pic1

23 kwietnia obchodzimy

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH,

ogłoszony przez UNESCO w 1995 roku

Pomysł organizacji tego święta narodził się w Hiszpanii, w 1926 roku. Jest to data symboliczna, ustanowiona w dniu śmierci M. Cervantesa, W. Szekspira, J.G. de la Vegi.

Zgodnie z tradycją katalońską tego dnia mężczyźni obdarowują swoje partnerki czerwoną różą, a one darują im książkę.

W 2008 roku Polska Izba Książki, zainicjowała obchody tego święta w Polsce. W tym dniu odbywa się szereg wydarzeń związanych z książką i czytelnictwem, spotkania z twórcami literatury.

Dzień ten jest  także świętem praw autorskich.

Co warto o nich wiedzieć?

Prawo autorskie to jedna z dyscyplin prawa cywilnego, wchodząca w zakres praw własności intelektualnej. Obejmuje ono ogół norm i praw przysługujących twórcy utworu od momentu, w którym zaczyna powstawać utwór. Skorzystanie z praw autorskich przysługujących twórcy, w tym z ochrony praw autorskich nie wymaga dopełnienia żadnych dodatkowych formalności.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku  wprowadza definicję praw autorskich oraz określa co może stanowić przedmiot praw autorskich (np. utwór fotograficzny, muzyczny, literacki), czego nie obejmuje zakres praw autorskich (np. idee, pomysły, akty normatywne)  oraz z jakich praw może skorzystać twórca utworu.

Bez wątpienia trzeba zaznaczyć, że prawa autorskie przysługujące twórcy można podzielić na dwa rodzaje czyli osobiste prawa autorskie oraz majątkowe prawa autorskie.

Osobiste prawo autorskie jest prawem niezbywalnym i jest bezpośrednio związane z osobą twórcy. W zakres praw osobistych wchodzi np. możliwość podpisania utworu swoim nazwiskiem. Osobiste prawa autorskie są nieograniczone w czasie.

Majątkowe prawo autorskie jest pośrednio związane z osobą twórcy, ograniczone w czasie  i polega przede wszystkim na tym, że twórca ma prawo zarabiać na swoich utworach. Prawa majątkowe mogą być przeniesione na inny podmiot w formie całkowitej lub częściowej. Przeniesienie majątkowych praw autorskich może odbyć się np. w ramach umowy przeniesienia praw autorskich. Przykładem wykorzystania przeniesienia majątkowych praw autorskich jest np. stworzenie kodu przez programistę, który sprzedaje swoje usługi.

 

Prawa autorskie – czym są i kogo dotyczą? – Follow Legal: [data dostępu 31.03.2023]

 

A teraz drogi czytelniku !

W związku ze Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich

biblioteka szkolna ogłasza  Konkurs na najciekawszą recenzję przeczytanej książki.

Niech Wam przyświeca motto M. Pruszkowskiej:

„Są książki, które się czyta,

Są książki, które się pochłania,

Są książki, które pochłaniają czytającego.”

 

Prosimy o dostarczenie recenzji do 28.04.2023.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.05.2323.

 

13 kwietnia 2023

Skip to content