Kalendarz ZSP w Chełmży - rok szkolny 2022/2023

1 września 2022 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2022 r.

Narodowe Czytanie lektura Ballad i romansów Adama Mickiewicza

7 września 2022 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych i maturalnych

14 września 2022 r.

Rada Pedagogiczna. Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego i planów pracy na rok szkolny 2022/2023.

14 października 2022 r.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

25 października 2022

Rada Pedagogiczna. Analiza wyników egzaminów maturalnych i zawodowych.

1 listopada 2022 r. /wtorek/

Wszystkich Świętych

10 listopada 2022r.

Obchody Narodowego święta Niepodległości

11 listopada 2022 r. /piątek/

Święto Niepodległości

14 listopada 2022 r.

Wystawianie propozycji ocen klasyfikacyjnych na pierwsze półrocze dla uczniów klas najwyższych LO i T

16 listopada 2022 r.

Konsultacje z rodzicami i powiadomienie o przewidywanych zagrożeniach oceną niedostateczna i nieklasyfikowaniem oraz oceną naganną z zachowania klas najwyższych LO i T

9 grudnia 2022 r.

Wystawianie ocen klasyfikacyjnych na pierwsze półrocze dla uczniów klas najwyższych LO i T

12 grudnia 2022 r.

Wystawianie propozycji ocen klasyfikacyjnych na pierwsze półrocze dla uczniów klas młodszych LO,T i Szkoły Branżowej

14 grudnia 2022 r.

Klasyfikacja śródroczna dla klas najwyższych LO i T (4 LO, 4 TG, 4 TFŻ)

23 – 31 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2023

Nowy Rok

6 stycznia 2023 r. /piątek/

Święto 3 Króli

18 stycznia 2023

Wystawianie ocen klasyfikacyjnych na pierwsze półrocze dla uczniów klas młodszych LO, T i Szkoły Branżowej

25 stycznia 2023

Klasyfikacja śródroczna dla klas programowo niższych LO, T, BS, LOD

26 stycznia 2023

Zebrania z rodzicami

30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

Ferie zimowe

21 marca 2023 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

24 marca 2023 r.

Wystawianie propozycji ocen klasyfikacyjnych rocznych dla uczniów klas najwyższych LO i T

28 marca 2023 r.

Konsultacje z rodzicami i powiadomienie o przewidywanych zagrożeniach oceną niedostateczna i nieklasyfikowaniem oraz oceną naganną z zachowania klas najwyższych LO i T

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia 2023 r.

Wystawianie ocen klasyfikacyjnych rocznych dla uczniów klas najwyższych LO i T

25 kwietnia 2023 r.

Klasyfikacja roczna/końcowa dla klas najwyższych LO i T (4 LO, 4 TG, 4 TFŻ)

28 kwietnia 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych

1 maja /poniedziałek/

Święto Pracy

2 maja 2023 r. /wtorek/

Święto Flagi

3 maja 2023 r. /środa/

Święto konstytucji 3-go Maja

4 maja 2023 r.

Matura z j. polskiego

5 maja 2023 r

Matura z j. angielskiego

8 maja 2023 r.

Matura z matematyki

16 maja 2023

Wystawianie propozycji ocen klasyfikacyjnych rocznych dla uczniów klas młodszych LO,T i Szkoły Branżowej

17 maja 2023 r. 

Konsultacje z rodzicami i powiadomienie o przewidywanych zagrożeniach oceną niedostateczna i nieklasyfikowaniem oraz oceną naganną z zachowania pozostałych klas LO, T i szkoły Branżowej

1 czerwca 2023 r.

Dzień Dziecka

8 czerwca 2023 r. /czwartek/

Boże Ciało

13 czerwca 2023 r. 

Wystawianie ocen klasyfikacyjnych rocznych dla uczniów klas młodszych LO, T i Szkoły Branżowej

19 czerwca 2023 r.

Klasyfikacja roczna/końcowa dla klas programowo niższych LO, T, BS, LOD

23 czerwca 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Ferie letnie

28 czerwca 2023

Rada podsumowująca rok szkolny 2022/2023

Skip to content