tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

Kalendarz ZSP w Chełmży - rok szkolny 2023/2024

4 września 2023 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

13 września 2023 r.

Rada Pedagogiczna.
Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego i planów pracy na rok szkolny 2023/2024.

13 września 2023 r. godz. 16.30

Zebrania z rodzicami ogólne z dyrekcją w auli, z wychowawcami oraz nauczycielami uczącymi
w klasach:3 LO, 2 TŻ, 2 TIL, 3 T, 4 TFŻ, 4 TIL, 2 FK, 2 MW, 3 FK, 3W.

14 września 2023 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych i maturalnych.
Zebrania z rodzicami ogólne z dyrekcją w auli, z wychowawcami oraz nauczycielami uczącymi
w klasach:1 ALO, 1 BLO, 2LO, 4 LO,1 TL, 1TIŻ, 5 TSP, 5 TŻ, 1 FK, 1 ML,1 W.

27 września 2023 r.

Rada Pedagogiczna.
1.Informacja dotycząca opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym,
Aneks do arkusza organizacyjnego,
2.Uchwała – Program wychowawczo-profilaktyczny,
3. Opiniowanie kandydata do Nagrody Starosty Powiatu Toruńskiego

14 października 2023 r.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

25 października 2023 r.

Rada Pedagogiczna Uchwała – Projekt budżetu na rok 2024

1 listopada 2023 r. /środa/

Wszystkich Świętych

10 listopada 2023r.

Obchody Narodowego święta Niepodległości

11 listopada 2023 r. /sobota/

Święto Niepodległości

15 listopada 2023 r.

Rada Pedagogiczna – analiza wyników egzaminów maturalnych

22 listopada 2023 r.

Rada Pedagogiczna -analiza wyników egzaminów zawodowych

13 grudnia 2023 r.

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja śródroczna dla klas najwyższych LO i T ( 4 LO, 5 TSP, 5 TŻ)

14 grudnia 2023 r.

Zebrania z rodzicami ogólne z dyrekcją w auli, z wychowawcami oraz nauczycielami uczącymi
w klasach maturalnych : 4 LO, 5 TSP, 5 TŻ.
Analiza matur próbnych.
Szkolenie dla rodziców.
Przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej

23 – 31 grudnia 2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2024 r./poniedziałek/

Nowy Rok

6 stycznia 2024 r. /sobota/

Święto 3 Króli

31 stycznia 2024 r.

Klasyfikacja śródroczna dla klas programowo niższych LO, T, BS, LOD

1lutego 2024 r.

Zebrania z rodzicami ogólne z dyrekcją w auli, z wychowawcami oraz nauczycielami uczącymi
w klasach:1 ALO, 1BLO, 2 LO, 3 LO, 1 TL,1 TIŻ, 2 TŻ, 2 TIL, 3 T, 4 TFŻ, 4 TIL, 1 FK, 1 ML, 1 W, 2 FK, 2 MW, 3 FK, 3 W
Przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej.
Szkolenie dla rodziców

7 lutego 2024 r.

Podsumowanie pierwszego półrocza roku szkolnego 2023/2024

12 – 25 lutego 2024 r.

Ferie zimowe

21 marca 2024 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

28 marca – 2 kwietnia
2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

10 kwietnia 2024 r.

Zebrania z rodzicami ogólne z dyrekcją w auli, z wychowawcami oraz nauczycielami uczącymi
w klasach: 4 LO, 5 TSP, 5 TŻ.
Przedstawienie wyników klasyfikacji rocznej.
Informacja o harmonogramie egzaminu maturalnego

17 kwietnia 2024 r.

Klasyfikacja roczna/końcowa dla klas najwyższych LO i T (4 LO, 5 TSP, 5 TŻ)

26 kwietnia 2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych

1 maja 2024 r. /środa/

Święto Pracy

2 maja 2024 r. /czwartek/

Święto Flagi

3 maja 2024 r. /piątek/

Święto konstytucji 3-go Maja

7 maja 2024 r.

Matura z j. polskiego

8 maja 2024 r.

Matura z matematyki

9 maja 2024 r.

Matura z j. angielskiego

22 maja 2024 r.

Zebrania z rodzicami ogólne z dyrekcją w auli, z wychowawcami oraz nauczycielami uczącymi
w klasach:1 ALO, 1 BLO, 2 LO, 3 LO, 1 TL, 1 TIŻ, 2 TŻ, 2 TIL, 3 T, 4 TFŻ, 4 TIL, 1 FK, 1 ML, 1 W, 2 FK, 2 MW, 3 FK, 3 W.
Przedstawienie wyników klasyfikacji rocznej.

25 maja 2024r.

Majówka w ZSP

31 maja 2024 r. /czwartek/

Boże Ciało

1 czerwca 2023 r.

Dzień Dziecka

12 czerwca 2024 r.

Klasyfikacja roczna/końcowa dla klas niższych LO, T, BS, LOD

21 czerwca 2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Ferie letnie

26 czerwca 2024 r.

Rada podsumowująca rok szkolny 2023/2024

Skip to content