tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp
13 września 2023 r.

Zebrania z rodzicami ogólne z dyrekcją w auli, z wychowawcami oraz nauczycielami uczącymi
w klasach: 3 LO, 4 LO, 2 TŻ, 2 TIL, 3 T, 4 TFŻ, 4 TIL, 5 TSP, 5 TŻ, 2 FK, 2 MW, 3 W.
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny – nauczyciel wdż.

14 września 2023 r.

Zebrania z rodzicami ogólne z dyrekcją w auli, z wychowawcami oraz nauczycielami uczącymi
w klasach:1 ALO, 1 BLO, 4 LO, 2 LO, 1 TL, 1 TIŻ, 5 TSP, 5 TŻ, 1 FK, 1 ML,1 W, 3 FK, 3 W.
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny – nauczyciel wdż.

14 grudnia 2023 r.

Zebrania z rodzicami ogólne z dyrekcją w auli, z wychowawcami oraz nauczycielami uczącymi w klasach maturalnych : 4 LO, 5 TSP, 5 TŻ.
Analiza matur próbnych.
Szkolenie dla rodziców.
Przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej

1 lutego 2024 r.

Zebrania z rodzicami ogólne z dyrekcją w auli, z wychowawcami oraz nauczycielami uczącymi
w klasach :1 ALO, 1BLO, 2 LO, 3 LO, 1 TL,1 TIŻ, 2 TŻ, 2 TIL, 3 T, 4 TFŻ, 4 TIL, 1 FK, 1 ML, 1 W, 2 FK, 2 MW, 3 FK, 3 W.
Przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej.
Szkolenie dla rodziców.

10 kwietnia 2024 r.

Zebrania z rodzicami ogólne z dyrekcją w auli, z wychowawcami oraz nauczycielami uczącymi
w klasach: 4 LO, 5 TSP, 5 TŻ.
Przedstawienie wyników klasyfikacji rocznej.
Informacja o harmonogramie egzaminu maturalnego.

22 maja 2024 r.

Zebrania z rodzicami ogólne z dyrekcją w auli, z wychowawcami oraz nauczycielami uczącymi
w klasach:1 ALO, 1BLO, 2 LO, 3 LO, 1 TL,1 TIŻ, 2 TŻ, 2 TIL, 3 T, 4 TFŻ, 4 TIL, 1 FK, 1 ML, 1 W, 2 FK, 2 MW, 3 FK, 3 W.
Przedstawienie wyników klasyfikacji rocznej.

Skip to content