7 września 2022 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych i maturalnych

16 listopada 2022 r.

Zebranie dla klas programowo wyższych:

Powiadomienie o przewidywanych zagrożeniach oceną niedostateczną / nieklasyfikowaniem oraz oceną naganną z zachowania klas najwyższych LO i T (4 LO, 4 TG, 4 TFŻ)

15 grudnia 2022 r.

Zebranie dla klas programowo niższych:

Powiadomienie o przewidywanych zagrożeniach oceną niedostateczną / nieklasyfikowaniem oraz oceną naganną z zachowania pozostałych klas

26 stycznia 2022 r.

Zebrania z rodzicami. Klasyfikacja śródroczna.

28 marca 2023 r.

Zebranie dla klas programowo wyższych:

Powiadomienie o przewidywanych zagrożeniach oceną niedostateczną / nieklasyfikowaniem oraz oceną naganną z zachowania klas najwyższych LO i T (4 LO, 4 TG, 4 TFŻ)

17 maja 2023 r.

Zebranie dla klas programowo niższych:

Powiadomienie o przewidywanych zagrożeniach oceną niedostateczną / nieklasyfikowaniem oraz oceną naganną z zachowania pozostałych klas

Skip to content