tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp
273911445_283316327244236_1569776663398926376_n

Broszura zawiera informacje z nstp działań prowadzonych w ubiegłym roku szkolnym:

 1. Ponad Granicami
  • organizacja pomocy humanitarnej potrzebującym
  • współpraca z Polskimi Akademiami w UK
 2. Duży i silniejszy bierze pod opiekę słabszych i mniejszych
  • pomoc seniorom
  • organizacja pomocy hospicjom
  • współpraca z przedszkolami
  • współpraca ze schroniskami
 3. Tętni w nas dobro
  • propagowanie honorowego krwiodawstwa
  • organizacja szkolnych akcji oddawania krwi
 4. Zielono mi
  • dbałość o zieleń na terenie szkoły (korytarze szkolne, Oaza Zieleni)
 5. Wszystkie ręce na pokład, już się robi
  • bieżące sprawy szkolne
  • przekazywanie informacji społeczności szkolnej
 6. Siła dobra
  • prowadzenie gazetki/broszury SKW
  • opracowywanie ulotek informacyjnych

14 grudnia 2022

Skip to content