tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

CEL:

  • umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy na forum szkoły,
  • kultywowanie tradycji świąt Wielkanocnych.

 

UCZESTNICY:

Uczestnikami mogą być uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży.

 

ORGANIZATORZY:

Mateusz Jażdżewski, Ewa Politowska, Honorata Roczeń

 

Zasady konkursu:

  1. Przesłanie informacji o chęci wzięcia udziału w konkursie do 07.04.2022 (do godziny 19:00) na adres mailowy: m.jazdzewski@zsp-chelmza.pl , tytuł maila „Wielkanocny Konkurs Gastronomiczny”, w treści maila należy podać imię i nazwisko, klasę uczestnika konkursu.
  2. Potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia do konkursu będzie wiadomość zwrotna.
  3. Konkurs będzie przeprowadzony dnia 08.04.22 (numer Sali i godzina zostanie podana w mailu po zamknięciu listy uczestników) w formie testu zamkniętego (20 pytań) nawiązującego do potraw, tradycji i symboli wielkanocnych.

 

Sposób wyłonienia nagrodzonych prac:

  1. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.zsp-chelmza.pl po ocenieniu wszystkich prac.
  2. Uczestnicy i laureaci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu i sposobie przekazania nagród.

 

Postanowienia końcowe:

  1. Sprawy sporne rozstrzyga Organizator konkursu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PRZYGOTOWANIA KONKURSU.

LP. RODZAJ DZIAŁNIA TERMIN
1 Opracowanie regulaminu konkursu i zasad przeprowadzenia konkursu. 30.03.22
2 Ogłoszenie konkursu. 31.03.22
3 Ostateczny termin zgłoszeń udziału w konkursie. 07.04.22
4 Przeprowadzenie konkursu. 08.04.22
5 Wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom konkursu. 11.04.22

31 marca 2022

Skip to content