tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp
Akademia bezpieczeństwa

Dyżur dzielnicowego grudzień 2022

W ramach realizowanych przez szkołę zadań z zakresu profilaktyki społecznej, w grudniu dyżur dzielnicowego asp. Tomasza Kałdonka  zaplanowany jest na 13.12.2022 r. w godzinach 16.00 – 18.00.

Dzielnicowy realizuje zadania profilaktyki społecznej, w szczególności, przez:
1) diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych;
2) inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi;
3) realizację akcji i programów profilaktycznych we współpracy z innymi policjantami oraz podmiotami pozapolicyjnymi;
4) informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa;
5) inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób;
6) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Pozdrawiam

Beata Szczechowska-Szarleja
pedagog Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży
b.szczechowska-szarleja@zsp-chelmza.pl
tel./fax 56 675 24 19

13 grudnia 2022

Skip to content