tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp
Spotkanie_przy_kawie_17_01_2022

17 stycznia 2022 r. odbyło się drugie w tym roku szkolnym „Spotkanie przy kawie” mające na celu stworzenie trwałej sieci współpracy pomiędzy lokalnymi jednostkami oświatowymi i kulturalnymi. Spotkanie uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz powiatu, miasta i gminy. Nawiązała się bardzo ożywiona dyskusja, w której każdy z zaproszonych gości mógł zabrać głos.

Dziękujemy Państwu za aktywny udział w spotkaniu.

18 stycznia 2022

Skip to content