tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
Kwalifikacja: SPL.01.  Obsługa magazynów

OPIS ZAWODU

W zawodzie magazynier-logistyk uczeń zdobędzie kwalifikacje z zakresu obsługi różnych magazynów, zarówno przyprodukcyjnych, dystrybucyjnych jak i spedycyjnych. Nauczy się obsługi programów komputerowych stosowanych w pracy biurowej oraz w pracy magazynu, nabędzie umiejętności korzystania z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów oraz urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów.

KSZTAŁCONE UMIEJĘTNOŚCI
Magazynier – logistyk  potrafi:

  • przyjmować i wydawać towar z magazynu;
  •  przechowywać towary;
  • ponosić  odpowiedzialność za towar zgromadzony w magazynie;
  • prowadzić dokumentacje magazynową;
  • obsługiwać zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyczne i dystrybucję;
  • organizować  procesy przedprodukcyjne.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Miejscem pracy magazyniera-logistyka mogą być magazynycentra logistyczne i dystrybucyjne, terminale kontenerowe, firmy produkcyjne, handlowe i usługowe.

Skip to content