tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/24

Data

Dzień tygodnia

Święto–dzień ustawowo wolny od pracy

Dni wolne w szkole od zajęć dydaktyczno- wychowawczych*

14 października 2023 r.

sobota

DEN – na podstawie art. 74 KN
dzień wolny od zajęć lekcyjnych

————————

1 listopada 2023 r.

środa

Wszystkich Świętych

 

11 listopada 2023 r.

sobota

Narodowe Święto Niepodległości

————————

6 stycznia 2024 r.

sobota

Święto Trzech Króli

————————

1 maja 2024 r.

poniedziałek

1 Maja – Święto Pracy

2 maja (czwartek)

3 maja 2024 r.

środa

Święto Konstytucji 3 Maja

————————

7, 8, 9 maja 2024 r.

wtorek,

środa,

czwartek,

Egzaminy maturalne

6 maja

7 maja – język polski

8 maja – matematyka

9 maja – język angielski

30 maja 2024 r.

czwartek

Boże Ciało

31 maja 2024 r.

3 czerwca 2024 r.

5 czerwca 2024 r.

poniedziałek

środa

Egzaminy zawodowe

3 czerwca 2024 r.

5 czerwca 2024 r.

*Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych / w wymiarze do 10 dni /

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone:

▪ w dni, w których w szkole odbywa się egzamin maturalny, egzamin zawodowy

w dni świąt religijnych, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;

w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

Skip to content