tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

OPIS ZAWODU

Technik usług kosmetycznych przeprowadza diagnozę kosmetyczną oraz wykonuje zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej w obrębie twarzy i całego ciała. Udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej. Sporządza i stosuje środki niezbędne do wykonywania zabiegów kosmetycznych. Przeprowadza pielęgnację i upiększanie oczu, różnych rodzajów cery oraz całego ciała. Wykonuje manicure i pedicure. Prowadzi pielęgnację skóry głowy i włosów. W obecnych czasach zapotrzebowanie na ekspertów z dziedziny kosmetyki jest ogromne. W branży kosmetycznej ważna jest dobra praktyka oraz ciągłe poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności. Zajęcia na kierunku technik usług kosmetycznych w naszej szkole dadzą świetny start na rynku pracy.

KSZTAŁCONE UMIEJĘTNOŚCI
Technik usług kosmetycznych potrafi:

 • przeprowadzić diagnozę kosmetyczną;
 • wykonać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające;
 • udzielać porad kosmetycznych;
 • zorganizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent szkoły może znaleźć zatrudnienie w gabinetach: kosmetycznych, odnowy biologicznej, medycyny estetycznej, w salonach urody związanych z pielęgnacją i profilaktyką, współpracować z lekarzami dermatologii w zakresie profilaktyki i pielęgnacji. Technik usług kosmetycznych może też prowadzić własną działalności z zakresu kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody.

 

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
SPO.04.  Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

OPIS ZAWODU

Zawód opiekunka dziecięca jest zawodem opiekuńczym. Opiekunka dziecięca sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat 4. Zapewnia mu bezpieczeństwo i zaspokaja jego wszystkie potrzeby. Od opiekunki dziecięcej oczekuje się dużej odpowiedzialności, wrażliwości estetycznej, uzdolnień plastycznych, twórczego myślenia oraz zdolności manualnych, które pozwolą na rozwijanie zdolności artystycznych u dzieci.
Opiekunka dziecięca w swojej pracy wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka. Prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka.

KSZTAŁCONE UMIEJĘTNOŚCI
Opiekunka dziecięca potrafi:

 • diagnozować i oceniać poziom rozwoju dziecka;
 • planować prace opiekuńczo – wychowawczą i pielęgnacyjną;
 • planować, organizować i prowadzić zabawy i zajęcia stymulujące rozwój dziecka;
 • kształtować cechy osobowościowe dziecka;
 • zaspokajać potrzeby biologiczne i psychospołeczne dziecka;
 • wykonywać czynności pielęgnacyjne;
 • dbać o bezpieczeństwo dziecka;
 • udzielać pierwszej pomocy;
 • podejmować działania profilaktyczne.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w prywatnych domach, w których rodzice poszukują osoby posiadającą aktualną wiedzę oraz odpowiednie umiejętności pozwalające prawidłowo zająć się małym dzieckiem. Będąc wykwalifikowaną opiekunką dziecięcą zatrudnienie można znaleźć w żłobkach, klubach malucha i przedszkolach, jak również w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na oddziałach szpitalnych, w których leczeni są najmłodsi. Opiekunka dziecięca może założyć własną działalność gospodarczą w celu podjęcia współpracy z placówką ochrony zdrowia lub też otworzenia własnego klubu malucha.

Skip to content