tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowa forma kształcenia równoważna technikum i szkole policealnej umożliwiająca zdobycie zawodu na poziomie szkoły branżowej I stopnia lub szkoły branżowej II stopnia lub technikum. W trakcie nauki można równocześnie uczyć się w liceum ogólnokształcącym dla osób powyżej 15 roku życia. Osoby niepełnoletnie mogą zapisać się na kurs za pisemną zgodą Rodziców lub Opiekunów.

  • Bezpłatna nauka
  • Zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych są bezpłatne.
  • Kwalifikacje
  • Każdy zawód jest podzielony na części nazywane kwalifikacjami.

 

Zawód –  technik żywienia i usług gastronomicznych – dwie kwalifikacje:

HGT.02 – przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12 – organizacja żywienia i usług  gastronomicznych.

Zawód – kucharz – jedna kwalifikacja:

HGT.02 – przygotowanie i wydawanie dań

Zawód – technik usług fryzjerskich – dwie kwalifikacje:

FRK.01 – wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03 – projektowanie i wykonywanie fryzur.

Zawód – fryzjer – jedna kwalifikacja:

FRK.01 – wykonywanie usług fryzjerskich

Zawód – technik usług kosmetycznych

FRK.04 – wykonywanie zabiegów kosmetycznych

 

  • Zawody mogą składać się z 1, 2 lub 3 kwalifikacji.
  • Uzyskanie tytułu zawodowego

 

Aby uzyskać tytuł zawodowy, po każdej kwalifikacji należy zdać egzamin zawodowy. Osoby, które zdały wszystkie egzaminy i mają wykształcenie średnie lub zawodowe – otrzymują tytuł zawodowy. Osoby, które zdały wszystkie egzaminy, ale nie mają wykształcenia średniego – otrzymają tytuł zawodowy po uzyskaniu wykształcenia średniego (oferujemy równoczesne uczenie się w liceum ogólnokształcącym i na kwalifikacyjnym kursie zawodowym). Aby zostać dopuszczonym do egzaminu zawodowego należy uzyskać zaliczenia z wszystkich przedmiotów w danych kwalifikacjach oraz odbyć praktykę zawodową (o ile jest przewidziana w podstawie programowej).

  • Egzamin zawodowy

 

Skip to content