tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

Informacje, harmonogram rekrutacji i dokumenty dla ósmoklasisty

UWAGA!

Uczeń odbywający praktyki u pracodawcy, który do dnia 1 września nie ukończył 15 lat zobowiązany jest dostarczyć do szkoły dokument (opinię) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zezwalający na zatrudnienie młodocianego w celu nauki zawodu.

Informacje o kierunkach i zawodach

Liceum Ogólnokształcące

Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

Skip to content