tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
Kwalifikacja  DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopodobnych

OPIS ZAWODU

Stolarz wykonuje elementy drewniane lub drewnopodobne na podstawie dokumentacji, rysunków technicznych lub własnych projektów. Stolarz dobiera odpowiednie gatunki drewna lub materiały drewnopodobne, kleje, pokosty, farby i lakiery w zależności od ich właściwości i od przeznaczenia. Precyzyjnie wycina i łączy elementy np. mebli, okleja meble fornirem lub płytami laminowanymi przy pomocy różnego sprzętu (mechanicznego lub ręcznego). Szlifuje i lakieruje powierzchnie drewniane lub drewnopodobne, montuje je w przewidzianym miejscu. Zajmuje się rekonstrukcją oryginalnych, zabytkowych mebli: odtwarza brakujące elementy, konserwuje i odpowiednio zabezpiecza przed szkodnikami czy dalszym zepsuciem. Jest to pracownik, który wykonuje i konserwuje przedmioty drewniane lub drewnopodobne takie jak: meble (w budynkach mieszkalnych, w halach produkcyjnych, w magazynach, w obiektach handlowo-usługowych), meble artystyczne, elementy stolarki budowlanej, skrzynie, instrumenty muzyczne, ramy, wyroby dekoracyjne itp.

KSZTAŁCONE UMIEJĘTNOŚCI
Stolarz  potrafi:

  • czytać i analizować  rysunek techniczny;
  • sporządzać  szkice robocze wyrobów, połączeń i złączy stolarskich;
  • dobierać i przygotowywać do obróbki ręcznej i maszynowej drewna, tworzyw drzewnych oraz materiałów pomocniczych;
  • przygotować do pracy narzędzia, obrabiarki i urządzenia;
  • wykonać obróbkę ręczną i maszynową przez suszenie, skrawanie, klejenie, wykończenie powierzchni wyrobów stolarskich;
  • kwalifikować  wyroby stolarskie do naprawy;
  • dobierać techniki napraw, renowacji i konserwacji.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stolarz  może znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych wykonujących roboty wykończeniowe, w rzemieślniczych zakładach stolarskich, w firmach produkujących i montujących stolarkę okienną i drzwiową, a także prowadzić własną działalność gospodarczą jako zakład stolarski lub firmę świadczącą usługi.

Skip to content